Konferencja w Kutnie

Muzeum Regionalne w Kutnie organizuje 19 grudnia w godzinach 10:00-14:30 konferencję naukową „KUTNOWSKI PAŁAC PODRÓŻNY AUGUSTA III – STAN BADAŃ I ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE”
W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki prowadzonych przez nas badań archeologicznych oraz datowania termoluminescencyjnego pałacu w Kutnie.
Serdecznie zapraszamy

Komentarz prawny do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Miło mi poinformować, iż właśnie ukazała książka napisana przeze mnie oraz Annę Michalak będąca praktycznym komentarzem obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zabytków (stan prawny na dzień 1 marca 2016 r.).

Link do książki w sklepie internetowym Profinfo

Nie mogło w niej oczywiście zabraknąć tematyki datowania luminescencyjnego jako jednej z metod bezwzględnego datowania obiektów historycznych możliwych do wykorzystania w praktyce działań konserwatorskich.

Zapraszam do lektury.

ksiazka

Konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie

Wraz z prof. dr hab. Anną Marciniak-Kajzer otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w pierwszej ogólnopolskiej konferencji z cyklu Colloquia Castrensia pt
„Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.”, która odbędzie się w dniach 15–16 października 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Będziemy tam prezentować referat pt „Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu”, na który to serdecznie zapraszamy.

Link do strony konferencji i pełnego programu wystąpień

Projekt Sulejów

W związku z rozlicznymi pytaniami w trakcie wykładu dotyczącymi baszty rycerskiej i młyna konnego w Sulejowie zamieszczam zdjęcia i skany posiadanej przeze mnie dokumentacji. Proszę zwrócić uwagę na relikt cienkiej ściany biegnącej w kierunku wschodnim, która według jednego z tych planów jest pozostałością po ogrodzeniu istniejącym już w latach 50tych, oraz na zdjęcia z książki J. Augustyniaka pokazujące basztę rycerską przykrytą dachem dwuspadowym przed obniżeniem jej w ramach prac konserwatorskich.

07-4

07-24

268

baszta rycerska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wykład dla studentów Politechniki Łódzkiej

Informuję, iż wykład z archeologii i nowoczesnych metod datowania obiektów architektury dla Studentów Politechniki Łódzkiej (Instytut Architektury i Urbanistyki) odbędzie się 26 maja b.r. Przed wykładem planowane są konsultacje dotyczące projektu budynków w obrębie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu.

Prelekcja w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej

Jednym z elementów sygnalizowanych wcześniej obchodów V-lecia Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego był wykład prezentująca wyniki badań archeologiczno- architektonicznych kościoła pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, w trakcie której zaprezentowałem również rezultaty wykonanego datowania termoluminescencyjnego. Podczas uroczystości odbyło się także odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej staroście Franciszkowi Leszczyńskiemu, którego szczątki udało się zidentyfikować w wyniku prowadzonych prac badawczych. Elementem kulminacyjnym obchodów była wspomniana już prezentacja publikacji pt. Kościół Bialski jako oś łącząca historię regionu. Materiały z sympozjum popularno-naukowego zorganizowanego na V-lecie powstania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego w której znalazły się m.in dwa artykuły naukowe związane bezpośrednio z badaniami archeologiczno-architektonicznymi kościoła z lat 2012-2013:                            – A. Ginter, Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań archeologiczno- -architektonicznych oraz datowania termoluminescencyjnego                                                – K. Durda, B. Kasprowicz, Monety z kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej.

Okładka jubileuszowego tomu.

Okładka jubileuszowego tomu.

Fotorelacja z wydarzenia: http://studiopictures.pl/bsh/V-lecie-BSH-gallery/

 

Wykład przedstawiający wyniki badań kościoła w Białej Rawskiej i promocja książki

26 kwietnia jednym z elementów obchodów związanych z 5-leciem powstania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego będzie wykład traktujący o przeprowadzonych w 2013 roku badaniach archeologiczno-architektonicznych kościoła w Białej Rawskiej w trakcie których wykorzystana została również metoda datowania termoluminescencyjnego. Prelekcja odbędzie się o godzinie 15:30 w świątyni, która była przedmiotem rozpoznania. Połączona będzie ona z prezentacją wybranych przedmiotów zabytkowych pozyskanych w trakcie prac oraz promocją jubileuszowej publikacji, która zawierać będzie m.in. dwa artykuły związane bezpośrednio z badaniami kościoła.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam!

plan obchodów

Plan obchodów jubileuszu.

                  Tablica nr 1.Tablica nr 2.                       Tablice informacyjne przygotowane na potrzeby ekspozycji.

 

Opactwo cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu – wykład historyczny dla studentów Politechniki Łódzkiej

wyklad

17 marca na terenie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu odbyły się wykłady dla studentów Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Łódzkiej poświęcone historii obiektu oraz przeprowadzonym w jego obrębie badaniom archeologicznym, architektonicznym oraz datowaniu termoluminescencyjnemu. Wykłady te stanowią wstęp do wykonania koncepcji i projektu zagospodarowania północno-zachodniej części opactwa.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Prezentacja z wykładu oraz fotograficzna kopia projektu p. Marchwickiego znajdują się pod następującym adresem LINK
Ze względu na znaczne rozmiary plików proszę przedstawicieli poszczególnych grup o pobranie materiałów i rozdanie ich pozostałym członkom grupy.

Informuję także, iż konsultacje dotyczące projektu odbędą się najprawdopodobniej 21 kwietnia o godzinie 11:00. Numer sali podam w osobnym komunikacie.

Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Miło nam poinformować, że już niedługo swoją działalność rozpocznie Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego, które funkcjonować będzie przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i którym będę miał przyjemność kierowania. Obecnie trwa etap przygotowania pomieszczeń laboratoryjnych. O oficjalnym terminie otwarcia poinformujemy w niedalekiej przyszłości.