Badania w Tumie pod Łęczycą

Szanowni Studenci. Osoby zainte­re­so­wa­ne uczest­nic­twem w badaniach przy kolegia­cie w Tumie pod Łęczycą bądź w Kutnie proszone są o kontakt telefo­nicz­ny na mój numer telefonu 600233949 w celu ustalenia szcze­gó­łów.

Artur Ginter


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *