Informacja dla studentów 1 roku

Szanowni Państwo

Wszystkie osoby, których projekty nie zostały zaakcep­to­wa­ne proszone są o przesła­nie poprawek najpóź­niej do jutra czyli 6 kwietnia.

Osoby, których projekty zostały przyjęte do reali­za­cji w labora­to­rium dostaną po 10 minut na ponie­dział­ko­wych zajęciach na prezen­ta­cję swoich pomysłów (można przygo­to­wać prezen­ta­cję multi­me­dial­ną).

Z poważa­niem

Artur Ginter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *