Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych oraz datowania termoluminescencyjnego

Pozosta­jąc w temacie niedawno zakoń­czo­nej konfe­ren­cji malbor­skiej zachęcam do zapozna­nia się z obszernym artykułem z badań w kościele pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej, który jest dostępny na moim profilu academia.edu

https://dot.academia.edu/ArturGinter

I bezpo­śred­ni link do artykułu:

Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań arche­olo­gicz­no-archi­tek­to­nicz­nych oraz datowania termo­lu­mi­ne­scen­cyj­ne­go

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *