Biała Rawska, badania architektoniczno – archeologiczne kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (2013 r.)

Historia istniejącego kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej sięga XVI w. Prace badawcze prowadzone były przede wszystkim wewnątrz kościoła. Swym zasięgiem objęły nawę, prezbiterium, zakrystię i skarbiec. Dokonano wówczas szeregu istotnych obserwacji, które znacznie uzupełniły i uaktualniły znaną dotychczas historię obiektu. Odkryto m.in. nieznane krypty ulokowane w części prezbiterialnej i znacznej wielkości destrukt gotyckiej ściany spoczywający pod posadzką ołtarza. W efekcie prowadzonych badań, przy wsparciu metody termoluminescencji, udało się potwierdzić hipotezę o wielofazowej budowie kościoła. Prace te wskazały również na ważny problem możliwości wtórnego wypału (najczęściej w wyniku zdarzeń losowych- np pożaru) materiałów przeznaczonych do badań TL, co, bez znajomości historii badanego obiektu, może prowadzić do błędnego wyciągania wniosków.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej. Widok na masyw zachodni i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.

Kościoł pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej. Widok na elewację zachodnią i dzwonnicę. Fot. A. Ginter.