Siewierz, badania archeologiczno – architektoniczne zamku (2012 r.)

Historia zamku w Siewierzu sięga XIII w. Był on niejednokrotnie przedmiotem badań archeologicznych i architektonicznych. W ich efekcie zgromadzony został bardzo bogaty zbiór obserwacji, dokumentacji, pomiarów oraz zabytków ruchomych, na podstawie którego wyciągnięcie jednoznacznych wniosków chronologicznych okazało się nad wyraz trudne. Dopiero niewielkie uzupełniające badania archeologiczno-architektoniczne i związane z nimi wyniki datowania termoluminescencyjnego pozwoliły na poskładanie wszystkich elementów w jedną całość. Efekt tych prac jest na tyle spójny i kompletny, że zamek w Siewierzu można uznać za jednej z lepiej poznanych obiektów architektury militaris w rejonie. Wyniki tych prac zostały uznane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach za jedno z najważniejszych osiągnięć badawczych w województwie śląskim w 2012 roku.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.

Zamek w Siewierzu. Widok od strony północnej. Fot. K. Durda.