Sulejów – Podklasztorze, badania architektoniczne w obrębie dawnego opactwa cystersów (2013 r.)

Historia cystersów w Sulejowie rozpoczęła się w 1176 roku, kiedy to książę Kazimierz Sprawiedliwy ufundował opactwo, a rok później z Morimond w Burgundii przybył pierwszy konwent zakonników. Badania architektoniczne swym zasięgiem objęły część jednego z opartych o obwód murów obronnych skrzydeł zabudowań gospodarczo‑mieszkalnych: skrzydła zachodniego położonego pomiędzy basztą attykową a wieżą krakowską. Wykonano łącznie 46 odkrywek podtynkowych z których pozyskano 12 próbek cegieł przeznaczonych do datowania metodą termoluminescencji (wyniki udało się uzyskać dla 8 z nich). Dzięki analizie architektonicznej odsłoniętych partii murów wspartej wynikami datowania TL udało się uzyskać możliwie klarowny obraz przemian budowlanych, które miały miejsce w badanej części założenia.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójcikowski. Copyright by Sekcja Archeo.

Dawne opactwo cystersów w Sulejowie- zdjęcie lotnicze. Fot. Ł. Wójcikowski. Copyright by Sekcja Archeo.