Wykład dla studentów Politechniki Łódzkiej

Informuję, iż wykład z arche­olo­gii i nowocze­snych metod datowania obiektów archi­tek­tu­ry dla Studentów Politech­ni­ki Łódzkiej (Instytut Archi­tek­tu­ry i Urbani­sty­ki) odbędzie się 26 maja b.r. Przed wykładem planowane są konsul­ta­cje dotyczące projektu budynków w obrębie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasz­to­rzu.