Wykład dla studentów Politechniki Łódzkiej

W związku z godzinami rektor­ski­mi w dniu 21 kwietnia br informuję, iż wykład z arche­olo­gii oraz konsul­ta­cje z zakresu projektu budynków w obrębie dawnego opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasz­to­rzu odbędą się w innym terminie. Nowa data zostanie podana w osobnym komuni­ka­cie.